Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 30 aprilie 2020

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020

Hotarirea 6/2020 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020

Ordinul 1634/2020 privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare - tabelul 3.1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar ''Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate''

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020

Hotarirea 674/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere la 4 benzi a drumului de circulaţie existent între Poarta 10 bis şi Poarta 10''

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020

Decizia 365/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020

Decizia 220/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020