Rasfoire documente

Decizia 307/2020 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 169/2018 privind constituirea Comitetului director pentru e-guvernare

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decizia 275/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decizia 227/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decretul 465/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Legea 180/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decretul 464/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Legea 179/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decretul 463/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Legea 178/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decretul 462/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Legea 177/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Decretul 461/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020

Legea 176/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 755 din 19-aug-2020