Rasfoire documente

Hotarirea 27/2020 privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 10/2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020

Hotarire din 2020 în Cauza Convertito şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020

Ordinul 219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 74/2012 privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun brut

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020

Ordinul 218/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020

Norma sanitara veterinara din 2020 privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020

Ordinul 110/2020 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020

Hotarirea 672/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 743 din 17-aug-2020