Rasfoire documente

Decizia 3/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Ordinul 3082/2020 pentru reacreditarea Muzeului Brăilei ''Carol I'' din municipiul Brăila

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Decizia 306/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Decizia 305/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Hotarirea 673/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Hotarirea 671/2020 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Hotarirea 670/2020 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020

Decizia 515/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 747 din 17-aug-2020