Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Hotarirea 80/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi''

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Decizia 739/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordinul 33/2020 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 septembrie 2019, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordinul 2860/2019 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a construcţiilor identificate cu indicativele C4, C5, C6, C7, C8 în planşele A.A.03, părţi ale imobilelor clasate ca monumente istorice cu denumirile Casă, str. Matei Basarab 50 şi 52, sectorul 3, Bucureşti, având codurile LMI B-II-m-B-18083 şi B-II-m-B-18085

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020