Rasfoire documente

Ordinul 1215/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. Deva

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Ordinul 2331/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. Deva

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Ordinul 1214/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A.

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Ordinul 2332/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A.

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Raportul 10094/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Maramureşenilor în anul 2020

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Hotarirea 84/2020 privind stabilirea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în data de 19 septembrie 2020

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Hotarirea 83/2020 privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în data de 19 septembrie 2020

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Decizia 820/2020 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Ordinul 2502/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A.

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Ordinul 2422/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. Deva

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020

Decizia 206/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a celor cuprinse la nr. crt. 1-4, 7-9 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 737 din 14-aug-2020