Rasfoire documente

Legea 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Legea 172/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Actul din 2020 EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA competenţelor profesionale dobândite de elevii claselor a XII-a din învăţământul vocaţional pedagogic

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a pregătirii practice de specialitate (practică pedagogică) la clasele din filiera vocaţională, profil pedagogic

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Actul din 2020 ÎNSCRIEREA ŞI ADMITEREA elevilor în clasa a IX-a la specializările din cadrul profilului pedagogic, învăţător-educatoare, educator-puericultor, instructor pentru educaţie extraşcolară şi mediator şcolar

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Regulament-Cadru din 2020 pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Ordinul 4812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Decretul 458/2020 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Decretul 457/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020