Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Ordonanta urgenta 131/2020 privind reglementarea unor măsuri

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Decizia 302/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Ordinul 820/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Ordinul 1416/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Ordinul M.152/2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Decizia 394/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Decretul 452/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Decretul 451/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Decizia 2/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020