Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 28 mai 2020

publicat in M.Of. 719 din 10-aug-2020

Ordinul 1418/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

publicat in M.Of. 719 din 10-aug-2020

Ordinul 1417/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)

publicat in M.Of. 719 din 10-aug-2020

Ordinul 193/2020 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2020

publicat in M.Of. 719 din 10-aug-2020

Hotarirea 624/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, ca urmare a reevaluării, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 719 din 10-aug-2020