Rasfoire documente

Decizia 97/2020 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei cuprinzând remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale în spectacole de muzică, pop, rock, simfonice, de cameră, corale, de muzică electronică şi spectacole de teatru ce includ opere muzicale, comunicate publicului la distanţă, prin internet sau alte mijloace tehnice

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Ordinul 1930/2020 pentru modificarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Ordinul 119/2020 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ''Pavel Zăgănescu'' Boldeşti

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 623/2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 619/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 618/2020 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 612/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 610/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 609/2020 pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 608/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti''

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020

Hotarirea 605/2020 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 716 din 10-aug-2020