Rasfoire documente

Ordinul 1334/2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Rectificare din 2020 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 7 iulie 2020

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Ordinul 4742/2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Regulament din 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Ordinul 2960/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Hotarirea 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Hotarirea 596/2020 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Hotarirea 593/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020