Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Ordinul 734/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Regulament din 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Ordinul 150/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Ordinul 3013/C/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.140/C/2016

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Decizia 162/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (3), art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020