Rasfoire documente

Ordinul 1389/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020

Circulara 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020

Ordinul 216/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020

Hotarirea 620/2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei în domeniul public al comunei Moftin şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020

Hotarirea 602/2020 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ''Sistem de alertă timpurie şi informare în timp real - RO-SAT''

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020

Decizia 266/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020

Decizia 248/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 707 din 06-aug-2020