Rasfoire documente

Rezolutia MSC.388(94)/2014 Amendament la Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia A.761(18)]

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Ordinul 1448/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluţiei A.761(18) - Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum şi a Rezoluţiei MSC.55(66) - Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale, şi stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Ordinul 1447/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Hotarirea 606/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale - Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ''Dr. Victor Popescu'' Timişoara

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Decizia 426/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Decizia 319/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Decizia 288/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 147 alin. 1 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Decizia 181/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020