Rasfoire documente

Decizia 268/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (3) şi (5) şi ale art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Decizia 191/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (3) teza a doua, ale art. 124 alin. (3) teza a doua şi ale art. 125 alin. (3) fraza întâi teza a doua din Codul penal

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Ordinul 250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Ordinul 1312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Hotarirea 592/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Mitroi Sergiu

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Hotarirea 591/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Hotarirea 590/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Jitaru Narcis

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Decizia 424/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (15) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020

Decizia 422/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul penal

publicat in M.Of. 692 din 03-aug-2020