Rasfoire documente

Hotarirea 4/2020 pentru aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Hotarirea 3/2020 privind aprobarea ''Standardelor de evaluare a bunurilor'' obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Hotarirea 2/2020 privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2019 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Hotarirea 1/2020 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Decizia 6/2020 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Regulament din 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Ordinul 151/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020