Rasfoire documente

Acord de garantie din 2020 VOLUNTARĂ în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordinul 1348/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordinul 251/2020 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 90/2015, perimetrul Valea Murăturii, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordinul 244/2020 privind aprobarea licenţei de dare în administrare pentru explorare pentru perimetrul Olăneşti Nord

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordinul M.150/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Hotarirea 597/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Hotarirea 594/2020 pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordonanta urgenta 125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Decretul 440/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Legea 162/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020