Rasfoire documente

Hotarirea 155/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020

Ordinul 4725/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Kollo Miklos'' din oraşul Ciumani

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020

Ordinul 4686/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Liviu Rebreanu'' din oraşul Bălan

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020

Ordinul 4685/2020 privind schimbarea sediului Şcolii Primare din satul Floru, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Icoana

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020

Ordinul 1401/2020 privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020

Decizia 251/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020

Decizia 183/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 110 alin. (4) şi ale art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 697 din 04-aug-2020