Rasfoire documente

Ordinul 3519/2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Hotarirea 595/2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Ordonanta urgenta 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Decretul 441/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Legea 163/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Decretul 439/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Legea 161/2020 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020