Rasfoire documente

Actul din 2020 MODALITATEA de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Ordinul 149/2020 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Ordinul 148/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Regulamentul 16/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Ordinul 3435/2020 privind modalitatea de declarare şi plată a compensaţiilor şi despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Ordinul 2197/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum şi pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 431/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 430/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 429/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 428/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 427/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 426/2020 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Diplomatic

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Decretul 432/2020 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Legea 160/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020