Rasfoire documente

Ordinul 1356/2020 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordinul 2232/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2020

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordinul 1362/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 739/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi UPU/compartimentele de primiri urgenţe (CPU) aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă eligibile în cadrul axei prioritare 8 ''Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale'', prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul strategic 8.2 ''Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă'' din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordinul 1357/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordinul 1355/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Hotarirea 589/2020 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Hotarirea 588/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Hotarirea 569/2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordonanta urgenta 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Decizia 269/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020