Rasfoire documente

Ordinul 1343/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Legea 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Ordinul 4714/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Ordinul 212/2020 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadelor 31 iulie 2019 - 30 septembrie 2019 şi 1 ianuarie 2020 - 31 martie 2020, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Ordinul M.145/2020 pentru modificarea şi suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Decretul 422/2020 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind ''Majorarea generală de capital 2018'' şi Rezoluţia nr. 664/2018 privind ''Majorarea selectivă de capital 2018'', adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie 2018

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Legea 159/2020 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind ''Majorarea generală de capital 2018'' şi Rezoluţia nr. 664/2018 privind ''Majorarea selectivă de capital 2018'', adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie 2018

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020

Decretul 420/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 673 din 29-iul-2020