Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 506/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din Târgu Mureş, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 3 iulie 2020

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Ordinul 4749/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Ordinul 290/2020 pentru adoptarea Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2018, vol. I, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) şi publicat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Decizia 13/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 21.533/2018 privind explorarea resurselor de ape minerale naturale în perimetrul Catalina-Hătuica, judeţul Covasna, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea GREEN HOLIDAY HOTELS - S.R.L.

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Hotarirea 587/2020 privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Hotarirea 585/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - Sucursala Regională CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Hotarirea 584/2020 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Hotarirea 582/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectări Chimice ''IPROCHIM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Hotarirea 567/2020 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A., a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale Ţărmul Mării Negre - Podişor''

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Decizia 174/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) şi lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020