Rasfoire documente

Ordinul 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile

publicat in M.Of. 675 din 30-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Legii nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020

publicat in M.Of. 675 din 30-iul-2020

Decizia 166/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 353 alin. (1) teza a treia din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 675 din 30-iul-2020

Decizia 13/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 675 din 30-iul-2020