Rasfoire documente

Ordinul 233/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Decizia 245/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 82/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020 - COM (2020) 440 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 81/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic - COM (2020) 409 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 80/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă - COM (2020) 408 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 79/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.601 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanţiei FEDD şi a Fondului de garantare FEDD - COM (2020) 407 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 78/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii pentru perioada 2021-2027 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 (''programul «UE pentru sănătate»'') - COM (2020) 405 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 77/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1.017 în ceea ce priveşte crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate - COM (2020) 404 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 76/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Strategie ''De la fermă la consumator'' pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic - COM (2020) 381 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 75/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în vieţile noastre - COM (2020) 380 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 74/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 şi (UE) 2019/876 în ceea ce priveşte o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 310 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 73/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 - COM (2020) 233 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 72/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - COM (2020) 225 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 71/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 223 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 70/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu privind cea de-a doua evaluare a aplicării restricţiei temporare privind călătoriile către UE - COM (2020) 222 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 69/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii - COM (2020) 220 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 68/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele destinate alocării specifice pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor - COM (2020) 206 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 67/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 şi a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Decretul 419/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Legea 157/2020 pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Decretul 418/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Legea 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 662 din 27-iul-2020