Rasfoire documente

Ordinul 1331/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Decizia 288/2020 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Nicolae Drăghiea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Decizia 253/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1), (2) şi (5) şi ale art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 92/2020 referitoare la Semestrul european 2020 - Pachetul de primăvară: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Semestrul european 2020: Recomandări specifice fiecărei ţări - COM (2020) 500 final şi la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2020 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2020 - COM (2020) 523 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 91/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar - COM (2020) 461 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 90/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă - COM (2020) 460 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 89/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare, de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa, de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională, de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2020) 459 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 88/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru tranziţie justă - COM (2020) 453 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 87/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2020) 452 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 86/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare şi măsurile de implementare excepţionale în temeiul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistenţă pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei (REACT-EU) - COM (2020) 451 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 85/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil şi migraţie, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului pentru managementul frontierelor şi vize - COM (2020) 450 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 84/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) - COM (2020) 447 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020

Hotarirea 83/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget al UE care capacitează puterea de acţiune a Planului de redresare pentru Europa - COM (2020) 442 final şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză şi să pregătim viitorul pentru noua generaţie - COM (2020) 456 final

publicat in M.Of. 664 din 27-iul-2020