Rasfoire documente

Ordinul 1136/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 1004/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 1321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 1036/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 2153/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 ''Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs'' la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Metodologie din 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Ordinul 1016/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Hotarirea 97/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020