Rasfoire documente

Legea 154/2020 pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Decretul 415/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Legea 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Decretul 414/2020 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Legea 152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Ordinul 2147/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Ordinul 1037/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Ordinul 1760/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Ordinul 135/2020 pentru aprobarea Procedurii naţionale privind aprobarea produselor protejate TEMPEST

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 563/2020 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 562/2020 privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 66/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Ajustare tehnică în ceea ce priveşte instrumentele speciale pentru 2020 [articolul 6 alineatul (1) literele (e) şi (f) din Regulamentul nr. 1.311/2011 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020] - COM (2020) 173 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 65/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Comunicare interpretativă a Comisiei privind aplicarea cadrelor contabile şi prudenţiale pentru facilitarea creditării bancare în UE - Sprijinirea întreprinderilor şi a gospodăriilor în contextul COVID-19 - COM (2020) 169 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 64/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 în ceea ce priveşte statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi al protecţiei internaţionale - COM (2020) 153 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 63/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de seminţe şi privind echivalenţa seminţelor de cereale produse în Ucraina - COM (2020) 137 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 62/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei - COM (2020) 125 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 61/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM (2020) 102 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Hotarirea 60/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Implementarea reţelelor 5G în condiţii de siguranţă în UE - Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE - COM (2020) 50 final

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020

Decretul 416/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

publicat in M.Of. 659 din 24-iul-2020