Rasfoire documente

Ordinul 1322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020

Ordonanta urgenta 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020

Decizia 454/2020 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum şi ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020

Raportul 8532/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Republican din România în anul 2020

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020

Raportul 8443/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Comunist Român - Secolul XXI în anul 2020

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020

Hotarirea 574/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020

Hotarirea 573/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 655 din 24-iul-2020