Rasfoire documente

Ordinul 2095/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Ordinul 1081/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Ordinul 1257/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Rezolutia MEPC.316(74)/2019 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Ordinul 1141/2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare şi reguli referitoare la EEDI, aplicabile navelor cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.316(74) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2019

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Hotarirea 551/2020 privind aprobarea stemei comunei Poienari, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Hotarirea 550/2020 privind aprobarea stemei comunei Bazna, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Hotarirea 549/2020 privind aprobarea stemei comunei Băseşti, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Hotarirea 548/2020 privind aprobarea modelului steagului oraşului Sălişte, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Decizia 213/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) şi ale art. 226 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Decizia 173/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 471 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020