Rasfoire documente

Ordinul 132/2020 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020

Ordinul 1380/2020 pentru aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de păsări

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020

Ordinul 234/2020 privind aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020

Hotarirea 541/2020 privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, instituţie în subordinea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020

Decretul 337/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020

Protocolul Aditional 6/2019 la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est*)

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020

Legea 99/2020 pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998

publicat in M.Of. 640 din 21-iul-2020