Rasfoire documente

Ordinul 182/2020 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Metodologie din 2020 privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Hotarirea 54/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Ordinul 147/2020 pentru abrogarea art. 40 din Norma tehnică energetică privind determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de interes public - NTE 013/16/00, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2016

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Norma din 2020 privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Ordinul 273/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Decizia 593/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020