Rasfoire documente

Reguli din 2020 generale de eligibilitate a cheltuielilor şi tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020

Ordonanta urgenta 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020

Ordinul 1041/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Uzina de Produse Speciale Dragomireşti'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020

Ordinul 2094/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Uzina de Produse Speciale Dragomireşti'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020

Ordinul 1796/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Uzina de Produse Speciale Dragomireşti'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020

Hotarirea 545/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studenţesc - Universitatea de Vest din Timişoara, Str. Renaşterii nr. 24B, municipiul Timişoara, judeţul Timiş''

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020

Hotarirea 544/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 632 din 17-iul-2020