Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Contract din 2020 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. ......... din ......................

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Ordinul 143/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Decizia 284/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Hotarirea 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Hotarirea 557/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale - Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ''Dr. Carol Davila'' Bucureşti

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Hotarirea 547/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020