Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2020 privind modificarea şi completarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'', aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2020

publicat in M.Of. 637 din 20-iul-2020

Ordinul 145/2020 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

publicat in M.Of. 637 din 20-iul-2020

Decizia 285/2020 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2020 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 637 din 20-iul-2020