Rasfoire documente

Procedura din 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Ordinul 144/2020 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a oferta pe pieţele centralizate

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Ordinul 2116/2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Ordinul 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Hotarirea 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Hotarirea 538/2020 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 2,2652 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică ''Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilţ Sud''

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Decizia 159/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Decretul 396/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020