Rasfoire documente

Decretul 388/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Legea 130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Circulara 15/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Ordinul 2168/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.073/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2020

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Hotarirea 526/2020 pentru modificarea şi completarea articolului 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional al zonei costiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.015/2004

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Decretul 391/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Legea 133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Decretul 390/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Legea 132/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Decretul 389/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020

Legea 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 623 din 15-iul-2020