Rasfoire documente

Ordinul 1051/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Ordinul 2110/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Ordinul 769/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Ordinul 1825/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Ordinul 272/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Ordinul 270/2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Decretul 392/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Decretul 387/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Legea 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Decretul 386/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Legea 128/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Decretul 385/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Legea 127/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Decretul 384/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Legea 126/2020 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020

Decizia 283/2020 privind numirea domnului Preda Nedelcu în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 621 din 15-iul-2020