Rasfoire documente

Raportul 6930/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Dreaptă în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6928/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Alianţa Noastră România în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6927/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democraţiei şi Solidarităţii - Demos în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6924/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Noastră în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6922/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Forţelor Locale în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6921/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dacismului Autonom Conservator în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6873/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Adevăr şi Dreptate în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6834/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Romilor Democraţi în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6831/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6747/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Alianţa Naţională a Agricultorilor în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6745/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional ''Pentru Patrie'' în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6744/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Diaspora Română în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6736/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Alianţa pentru Unirea Românilor în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Raportul 6727/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Vrancea Noastră în anul 2020

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Decizia 49/2020 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă sesiile, ca instituţii juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după 6 martie 1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere şi ipoteza art. 22 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 18/1991): ''au posedat în trecut terenuri agricole''

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020

Hotarirea 543/2020 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 629 din 17-iul-2020