Rasfoire documente

Ordinul 1400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Ordonanta urgenta 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Legea 122/2020 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Instructiunile 4/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Legea 123/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Decizia 276/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistenţă tehnică, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Decretul 383/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Decretul 382/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Decretul 381/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Decretul 378/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Decretul 377/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020