Rasfoire documente

Decretul 50/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decretul 51/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decretul 52/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decretul 53/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decretul 54/2020 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 699/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 252 alin. (1) şi art. 442 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Hotarirea 47/2020 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 88/2020 pentru constatarea încetării aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 216/2019 privind numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 90/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 91/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Valentin Cârlan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 92/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Claudia Popescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 93/2020 privind numirea domnului Ioan Văideanu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 94/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Codrin-Doru Lungu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 95/2020 pentru eliberarea domnului Voicu Dorin Sandu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 96/2020 privind numirea domnului Gheorghe Alecsei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 97/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (fost Ministerul Mediului)

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 98/2020 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Anghel din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (fost Ministerul Apelor şi Pădurilor) în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 99/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bogdan-Cristian Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (fost Ministerul Mediului)

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 100/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Decizia 101/2020 privind aplicarea mobilităţii domnului Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (fost Ministerul Apelor şi Pădurilor) în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Hotarirea 15/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020