Rasfoire documente

Decizia 281/2020 privind constituirea Comitetului de coordonare strategică pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Decizia 279/2020 privind revocarea domnului Viorel Toma din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Ordinul 1127/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Decizia 282/2020 privind numirea domnului Horea-Arthur Şarlea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Decizia 280/2020 pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 318/2018 privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă (IGA)

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Hotarirea 532/2020 privind transmitea unui imobil clădire şi a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Decizia 6/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Motiunea 3MS/2020 SIMPLĂ ''Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!''

publicat in M.Of. 618 din 14-iul-2020