Rasfoire documente

Regulamentul 13/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Ordinul 2119/2020 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7 august 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Ordinul 1393/2020 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea hărţilor strategice de zgomot

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Ordinul 1345/2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărţilor strategice de zgomot de la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a Regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Decizia 218/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114, ale art. 126 alin. (6) şi ale art. 129 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020