Rasfoire documente

Ordinul 989/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Electromecanica Ploieşti'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 616 din 14-iul-2020

Ordinul 2096/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Electromecanica Ploieşti'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 616 din 14-iul-2020

Decizia 42/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă sancţiunea contravenţională prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) din aceeaşi lege se poate aplica oricând, contravenţia având caracter continuu, ori dacă termenul de prescripţie prevăzut de art. 31 din aceeaşi lege începe să curgă de la săvârşirea faptei în materialitatea ei

publicat in M.Of. 616 din 14-iul-2020

Ordinul 4309/G/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 223/IG/2017

publicat in M.Of. 616 din 14-iul-2020

Ordinul 1709/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Electromecanica Ploieşti'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 616 din 14-iul-2020

Hotarirea 534/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Interconectarea clădirilor existente şi construcţie nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgenţe (UPU), Chirurgie, Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) şi Centru de Mari Arşi''

publicat in M.Of. 616 din 14-iul-2020