Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Decizia 214/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată, ale art. 346 alin. (7), precum şi ale art. 425^1 alin. (5) şi (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Decizia 216/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Decizia 7/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Senatului nr. 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Decretul 375/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Legea 120/2020 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020