Rasfoire documente

Ordinul 179/2020 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 530/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Voicu Nicoleta-Marilena

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 529/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Nicolae Eugen-Constantin

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 528/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Marian Călin-Petru

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 527/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 524/2020 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 523/2020 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia şi a construcţiei edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Hotarirea 522/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Decretul 373/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020

Legea 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 607 din 10-iul-2020