Rasfoire documente

Ordinul 5539/2019 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Ordinul 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 992/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de consolidare şi reabilitare la Sanatoriul Medical Militar «Regele Ferdinand I - Hotel» din cazarma 3465 Herculane''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 997/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanţa''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 998/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureş''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 999/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere şi etajare Corp C1, conversie funcţională în Academia de Muzică, extindere corp C2 şi conversie funcţională în ateliere de întreţinere pentru clădirea principală, extindere şi amenajare sală de sport în corp C4, str. Bucium FN, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 1/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Andreaş Eva-Georgeta

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 2/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 3/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 4/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către doamna Togănel Cristina-Mara

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Ordinul 1916/2019 privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 286/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Decizia 1372/2019 privind completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020