Rasfoire documente

Ordinul 4667/2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Legea 98/2020 privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Ordinul 1221/2020 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală în otorinolaringologie

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Ordinul 104/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Decretul 336/2020 pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Decretul 324/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Legea 90/2020 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020

Acord-Cadru de imprumut din 2019 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)

publicat in M.Of. 593 din 07-iul-2020