Rasfoire documente

Decizia 241/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020

Regulamentul 5/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020

Regulamentul 4/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020

Ordinul 1347/2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, şi pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020

Hotarirea 517/2020 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020