Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Metodologie din 2020 privind realizarea examinării medicale a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Ordinul 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Ordonanta urgenta 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Ordinul 2090/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 3,3 miliarde dolari americani, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 10 ani sau mai mult şi 30 de ani sau mai mult în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Hotarirea 95/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Hotarirea 94/2020 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Hotarirea 93/2020 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020